Spinálne cvičenia

Spinálne cvičenia sú aktívne cvičenia, pri ktorých sa využíva v podstatnej miere dýchanie. Pôsobia relaxačne a významne prispievajú k zlepšeniu stavu chrbtice.

Cvičením sa postupne zapájajú do činnosti  a posilňujú svalové skupiny pozdĺž chrbtice, stavce sa dostávajú do správnej polohy a vykonáva sa reflexná automasáž.

Cviky sa vykonávajú v ľahu. V tejto polohe je chrbtica odľahčená a stavce netlačia na seba. Pri vykonávaní cvikov sa špirálovite rotuje chrbtica, pri tom sa napína, pohyby pôsobia na nervovú sústavu a zlepšujú krvný obeh. Cvičením sa precvičí osobitne každá časť chrbtice.

Spinálne cvičenia majú svoj základ v starovekej joge a dodnes sa tiež nazývajú aj „krokodílie cviky“.

 

 

Pri cvičení treba dodržiavať tieto zásady :

  • cviky je nutné vykonávať len po hranicu bolesti
  • cviky je najlepšie pre pocit relaxácie a uvedomovania si pohybu prevádzať so zatvorenými očami a sústrediť sa na chrbticu
  • zo začiatku nezadržiavať dych, neskôr cvičiť so zadržaným dychom podľa inštrukcií pri každom cviku
  • prekrútenie z jednej polohy do druhej má trvať 5 sekúnd
  • každý cvik treba vykonávať 3 – 5 krát na každú stranu
  • dôležité je dodržať poradie cvikov, ktoré sú zoradené tak, že rotačný pohyb chrbtice sa stále zväčšuje
  • svaly, ktoré sa nezúčastňujú na pohybe musia zostať čo najviac uvoľnené
  • cviky sa neodporúčajú pri vážnych poruchách chrbtice napr. hernia disku, po operáciách chrbtice, preto sa v tomto prípade treba o vhodnosti cvičenia poradiť s lekárom

 

 

ZÁKLADNÁ POLOHA :

Ľah na chrbte, ruky mierne od tela, voľne položiť na podložku. Celé telo uvoľniť, oči zatvoriť a voľne dýchať.

 

ZÁKLADNÝ POHYB :

Pri vykonávaní cvikov je pohyb hlavy vždy opačný ako pohyb panvy a nôh.

Hlava -  vpravo, panva a  nohy - vľavo.

Hlava -  vľavo, panva a nohy -  vpravo.

Pri  vykonávaní cvikov sa má panva vytočiť tak, že musíte ležať takmer na boku, nohy sú panvou len ťahané a uvoľnené. Hlavou sa treba dotknúť pleca na opačnej strane, a to v momente, keď končí pohyb panvy. Lopatky nedvíhať od podložky. Pohyb nesmie prebiehať priveľmi rýchlo.

CVIK č. 1

CVIK č. 1

Základná poloha, po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych a pomaly otočiť hlavu vpravo, panva a pohyb nôh vľavo, späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik vykonať na opačnú stranu.

CVIK č. 2

CVIK č. 2

 

2 a

Základná poloha, prekrížiť nohy tak, že pravú nohu položiť na ľavú / pätu pravej nohy položiť medzi palec a druhý prst ľavej nohy /. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych a pomaly otočiť hlavu vpravo, panva a pohyb nôh vľavo, späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik  vykonať na opačnú stranu.

2 b

Nohy prekrížiť opačne.

CVIK č. 3

CVIK č. 3

Základná poloha, nohy pokrčiť v kolenách, roznožiť. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych  a pomaly otočiť hlavu vpravo, spustiť obidve kolená vľavo na podložku, tak aby sa pravé koleno dotýkalo ľavej päty. Späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik  vykonať na opačnú stranu.

CVIK č. 4

CVIK č. 4

 

4 a Základná poloha, pravú nohu pokrčiť v kolene, založiť pod vystreté koleno ľavej nohy. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych  a pomaly otočiť hlavu vpravo, koleno spustiť cez vystretú nohu vľavo – vytočiť vľavo. Späť do základnej polohy, voľne dýchať.

V tej istej polohe vykonať cvik na opačnú stranu.

4 b Nohy vystriedať.

CVIK č. 5

CVIK č. 5

 

Základná poloha, nohy pokrčiť v kolenách. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych  a pomaly otočiť hlavu vpravo, spustiť obidve kolená vľavo na podložku. Späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik  vykonať na opačnú stranu.

CVIK č. 6

CVIK č. 6

 

Základná poloha, nohy pokrčiť v kolenách, pritiahnuť ich k hrudníku. Po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych  a pomaly otočiť hlavu vpravo, spustiť obidve kolená vľavo na podložku. Späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik vykonať na opačnú stranu.

CVIK č. 7

CVIK č. 7

 

Základná poloha, po niekoľkých nádychoch a výdychoch, zadržať dych , pomaly otočiť hlavu vpravo, pravú nohu preložiť cez ľavú nohu. Späť do základnej polohy, voľne dýchať. Ten istý cvik vykonať na opačnú stranu, pričom ľavú nohu prekrížiť cez pravú.

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť