Prečo bolí chrbtica?

Chrbtica udržuje ľudské telo vzpriamené a spolu s väzmi a svalmi zároveň chráni miechu a nervové korene, ktoré z nej vychádzajú.

Okrem kostného aparátu má pre pohyblivosť chrbtice významnú úlohu aj podporný väzivový systém, silné a pružné väzy, spájajúce susedné stavce, medzistavcové  platničky, ako aj mohutný svalový obal okolo chrbtice.

 

Ľudia počas generácií vymysleli množstvo užitočných vecí nielen preto, aby si uľahčili namáhavú prácu, ale taktiež pre svoje pohodlie. Výsledkom toho je,  že sa menej hýbeme. Ako príklad uvediem diaľkový ovládač. Celé hodiny dokážeme sedieť, prípadne pokrútene ležať na pohovke pred televízorom. Jediný pohyb vykonávajú naše prsty, keď prepínajú jednotlivé kanály. V minulosti ste pri každej zmene televízneho programu vstali, prešli sa k samotnému televíznemu prijímaču, prepli a vrátili sa späť na pohovku.

 

Za všetky vymoženosti civilizácie platíme veľa, v podobe stereotypného a neprirodzeného  pohybu – bolesťami najrôznejších častí tele. Vo väčšine prípadoch majú tieto ťažkosti svoj pôvod v jednostrannom namáhaní chrbtice, ale najnovšie poznatky hovoria aj o tom, že chrbticu nezaťažuje len telesná námaha, alebo zle dvíhané bremeno, ale aj psychika. 

 

Predovšetkým neustály stres vedie k dlhotrvajúcim, nevedomým stuhnutiam svalov na chrbte, ktoré nám neskôr spôsobujú menšie, či väčšie problémy a bolesti.

 

Chrbtica je teda stereotypným pohybom a pretrvávajúcim stresom zaťažená najviac.

 

Chrbtica tvorí jednoliaty celok, preto ochorenie jednej časti sa prejavuje poruchami aj v iných častiach.

 

Ochorenie chrbtice sa zvyčajne prejaví obmedzením pohyblivosti v niektorej jej časti - na mieste skĺbenia dvoch susedných stavcov - teda tam, kde je chrbtica najpohyblivejšia. Poruchy sa prejavujú bolesťami, ktoré zapríčiňujú nesprávne držanie tela.

 

Ako si pomôcť?

 

Pravidelná telesná aktivita sa stáva nevyhnutnou súčasťou denného režimu. Cieľom cvičení je rozvíjať a upevňovať svalstvo. Najdôležitejšie sú uvoľňovacie a posilňovacie cviky. Hlavne v oblasti trupu sú dôležité a potrebné cviky na vytváranie tzv. „svalového korzetu“,  ktorý udržiava chrbticu vo vzpriamenej polohe a v správnom postavení.

 

Masáž je najlepším prostriedkom v prevencii porúch pohybového aparátu, chrbtice a kĺbov, šliach i svalov. Masáž však dokáže viac ako uvoľniť svaly a zmierniť bolesti. Prostredníctvom telesného kontaktu a telesného tepla prúdi z rúk terapeuta energia. Tá podporuje činnosť niektorých žliaz, a do krvi sa uvoľňuje hormón, ktorý vyvoláva pocit šťastia.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť