Kaltenbornova metodika

Kaltenbornovu metódu (metodiku) vytvorila ju skupina nórskych osteopatov pod vedením profesora Freddyho Kaltenborna .

Sú to cviky, ktoré sú využívané hlavne na uvoľnenie stuhnutia určitého úseku chrbtice tam, kde sa najčastejšie opakujú blokády. Pravidelným cvičením cvikom sa dá účinne predchádzať vzniku blokád.

 

Zostavu tvoria tri cviky, ktoré sa vykonávajú v štyroch polohách. Tieto zabezpečujú cielený pohyb v danom úseku chrbtice.

Cviky je potrebné realizovať pomaly, dôsledne v nastavenej polohe.

Švihové  pohyby sú nevhodné, nemožno ich zamieriť do určitého úseku chrbtice a môžu vyvolať nežiadúce reflexné stiahnutie svalov. Správnym prevedením týchto cvikov sa dajú rozhýbať všetky úseky chrbtice, aj tie zablokované.

Blokáda chrbtice je bolestivá a je chránená  stuhnutím svalov -  spazmom, ktorý je výsledkom blokády.

 

 

 

Chrbtica

  1. Krčné stavce – segmenty C1 – 7
  2. Hrudníkové stavce – segmenty Th1 – 12
  3. Driekové stavce – segmenty L1 – 5
  4. Krížová kosť
  5. Kostrč 

DOLNÁ DRIEKOVÁ CHRBTICA / segment L3 - L5 /

 

Východisková poloha:

vzpor kľačmo, horné končatiny sa dlaňami opierajú o 30 - 40 cm vysokú podložku

 

1 A Nádych - vyhrbiť chrbát
  B Výdych - prehnúť chrbát (pohyb panvy dopredu, stiahnuť sedacie svaly )
     
2 A Nádych - otočiť hlavu, trup, prsty rúk, predkolenie na súhlasnú stranu, pozrieť ponad plece na päty.
    Výdych - východisková poloha
    Striedavo vľavo, vpravo.
     
3 A Nádych - zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, trup
    Výdych - východisková poloha
  C Striedavo vľavo, vpravo.

 

     www.svetvomne.sk     

 

  1. Krčné stavce – segmenty C1 – 7
  2. Hrudníkové stavce – segmenty Th1 – 12
  3. Driekové stavce – segmenty L1 – 5
  4. Krížová kosť
  5. Kostrč 

 

 

DOLNÁ DRIEKOVÁ CHRBTICA / segment L3 - L5 /

Východisková poloha - vzpor kľačmo, horné končatiny sa dlaňami opierajú o 30 - 40 cm vysokú podložku

          1.     Nádych - vyhrbiť chrbát

            Výdych - prehnúť chrbát / pohyb panvy dopredu, stiahnuť

            sedacie svaly /

    2.     Nádych - otočiť hlavu, trup, prsty rúk, predkolenie na súhlasnú 

            stranu, pozrieť ponad plece na päty.         

            Výdych - východisková poloha

            Striedavo vľavo, vpravo.

    3.     Nádych - zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, trup

            Výdych - východisková poloha

            Striedavo vľavo, vpravo.

 

STREDNÁ  A HORNÁ DRIEKOVÁ CHRBTICA  / Segment L1 - L3, prechod Th - L /

Východisková poloha - podpor kľačmo, horné končatiny v šírke ramien smerujú kolmo na podložku / poloha štvornožky /, stehná s trupom a s predkolením tvoria pravý uhol

   1.     Nádych - vyhrbiť chrbát

            Výdych - prehnúť chrbát

    2.     Nádych - otočiť hlavu, trup, prsty rúk , predkolenie na súhlasnú

            stranu, pozrieť ponad plece na päty

            Výdych - východisková poloha

    3.     Nádych - zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, trup

            Výdych - východisková poloha

 

DOLNÁ  HRUDNÁ CHRBTICA / segmenty Th8 - 12 /

Východisková poloha – podpor kľačmo na predlaktí

     1.     Nádych - vyhrbiť chrbát

            Výdych - prehnúť chrbát

    2.     Nádych - otočiť hlavu, trup, predlaktia, predkolenia na súhlasnú   

            stranu, pozrieť ponad plece na päty

      Výdych - východisková poloha

    3.     Nádych - ruka v lakti pokrčená, zdvihnúť ruku, súčasne za ňou   

            otočiť hlavu, trup, pohľad očí do dlane ruky                                                                                                                               

            Výdych - východisková poloha

 

 

 STREDNÁ A HORNÁ HRUDNÁCHRBTICA  / segmenty Th1 - 8 /

 Východisková poloha - podpor v zníženom kľaku, hlava opretá na  prekríženom predlaktí ,

 v mieste zápästia             

        1.     Nádych - vyhrbiť chrbát

                Výdych - prehnúť chrbát

        2.     Nádych - otočiť predkolenia na súhlasnú stranu, pozrieť na päty popod pazuchy 

               Výdych - východisková poloha              

       3.     Nádych -  ruka v lakti pokrčená, zdvihnúť ruku, súčasne za ňou  

               otočiť hlavu, hlavu nedvíhať z polohy na prekríženom predlaktí, pohľad

               očí do dlane 

                       Výdych - východisková poloha

1 A
1 B
2 A
3 A
3 C

STREDNÁ A HORNÁ DRIEKOVÁ CHRBTICA / Segment L1 - L3, prechod Th - L /

 

Východisková poloha:

podpor kľačmo, horné končatiny v šírke ramien smerujú kolmo na podložku (poloha štvornožky), stehná s trupom a s predkolením tvoria pravý uhol

 

1 A Nádych - vyhrbiť chrbát
  B Výdych - prehnúť chrbát
     
2 A Nádych - otočiť hlavu, trup, prsty rúk, predkolenie na súhlasnú stranu, pozrieť ponad plece na päty
     Výdych - východisková poloha
     
3 A Nádych - zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, trup
   

Výdych - východisková poloha

 

www.svetvomne.sk

 

Východisková poloha
1 A
1 B
2 A
3 A

DOLNÁ HRUDNÁ CHRBTICA / segmenty Th8 - 12 /

 

Východisková poloha:

podpor kľačmo na predlaktí

 

1 A Nádych - vyhrbiť chrbát
  B Výdych - prehnúť chrbát
     
2 A Nádych - otočiť hlavu, trup, predlaktia, predkolenia na súhlasnú stranu, pozrieť ponad plece na päty
    Výdych - východisková poloha
     
3 A Nádych - ruka v lakti pokrčená, zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, trup, pohľad očí do dlane ruky
   

Výdych - východisková poloha

 

www.svetvomne.sk

 

Východisková chrbtica
1 A
1 B
2 A
3 A

STREDNÁ A HORNÁ HRUDNÁCHRBTICA / segmenty Th1 - 8 /

 

Východisková poloha:

podpor v zníženom kľaku, hlava opretá na prekríženom predlaktí, v mieste zápästia

 

1 A Nádych - vyhrbiť chrbát
  B Výdych - prehnúť chrbát
     
2 A Nádych - otočiť predkolenia na súhlasnú stranu, pozrieť na päty popod pazuchy
    Výdych - východisková poloha
     
3 A Nádych -  ruka v lakti pokrčená, zdvihnúť ruku, súčasne za ňou otočiť hlavu, hlavu nedvíhať z polohy na prekríženom predlaktí, pohľad očí do dlane
   

Výdych - východisková poloha

 

www.svetvomne.sk

 

Východisková poloha
1 A
1 B
2 A
3 A

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť