Cvičenie po zlomenine zápästia (loco-typico) - začiatočníci

Cvičenie je vhodné cvičiť viackrát denne s menším počtom opakovaní. Cvičenia vykonávajte opatrne. Cvičte postupne a len po bolesť. Medzi jednotlivými cvičeniami nechajte ruku a prsty oddýchnuť, aby namáhané svaly zrelaxovali a ustúpila prípadná bolesť. Pre rýchlejšie obnovenie pôvodných funkcií postihnutej ruky je vhodné vykonávať cvičenia súčasne oboma rukami, teda aj zdravou - v našej mysli sa takto prevádzané cvičenia vyhodnocujú ako zjednodušene povedané: "chorá ruka sa učí od zdravej".

 

Starostlivosť o ruku po sňatí sádrového obväzu po zlomenine zápästia: Čo robiť po odstránení sadry po zlomenine zápästia

 

Základná poloha: Sed na stoličke pri stole. Ruky na stole položené tak, aby predlaktie spolu s lakťovým kĺbom, zápästím a prsty boli položené na stole.

1. Pred cvičením je vhodné kúpať ruku pár minút  v 20 - 25 °C studenej (vlažnej) vode. Kúpanie je zvlášť dobré v prvých dňoch po sňatí sádrovej fixácie. Rukou ponorenou vo vode jemne cvičíme prstami, ruku zatvárame v päsť a uvoľňujeme, cca 5 - 10 minút.

2. Pod ruku si prestrieme hrubší froté uterák. Celou rukou, dlaňou vykonávame šúchavé pohyby po uteráku smerom do prava a do ľava. Opakujeme 5 - 10 krát na každú stranu.

3. Ruku položíme dlaňou na uterák, snažíme sa čo najviac roztiahnuť prsty od seba a znovu ich dáme spolu. Opakujeme 5 krát.

4. Ruku položíme dlaňou na uterák a snažíme sa čo najviac uterák zovrieť prstami. Uvoľníme. Opakujeme 5 krát

1.ruku kúpať v 25°C teplej vode
2.šúchať dlaňou
3.prsty odtiahnuť od seba
4.zovrieť uterák

5. Základná poloha: Ruka položená na stole dlaňou hore, položené celé predlaktie od lakťového kĺbu, prsty uvoľnené, podľa možnosti ich odtiahneme čo najviac od seba.

6. Vykonáme pohyb pri ktorom sa snažíme spojiť palec s ukazovákom, prsty následne oddialime od seba do základnej polohy - 5.

7. Vykonáme pohyb pri ktorom sa snažíme spojiť palec s prostredníkom, prsty následne oddialime od seba do základnej polohy - 5.

8. Vykonáme pohyb pri ktorom sa snažíme spojiť palec s prsteníkom, prsty následne oddialime od seba do základnej polohy - 5.

9. Vykonáme pohyb pri ktorom sa snažíme spojiť palec s malíčkom, prsty následne oddialime od seba do základnej polohy - 5.

Cvičenia 5 - 9 vykonávame každý cvik 1 krát. Vzniknutú sériu cvikov opakujeme 3 - 5 krát.

10. Všetky prsty spojíme končekami k sebe - vytvoríme tzv.štipku, prsty následne oddialime od seba do základnej polohy. Opakujeme 5 krát.

11. Palec čo najviac odtiahneme do strany, následne vykonáme pohyb ku koreňu malíčka. Opakujeme 5 krát.

12. Palec čo najviac odtiahneme do strany, následne vykonáme pohyb ku koreňu malíčka. Palec necháme v dosiahnutej polohe, v dlani a ostatné prsty k nemu dovrieme v päsť. Opakujeme 5 krát.

10. spojiť všetky prsty spolu - v štipku
11.palec ku koreňu malíčka
12.palec v dlani, zovrieť prsty v päsť
5. základná poloha
6.pohyb palec-ukazovák
7.pohyb palec-prostredník
8.pohyb palec-prsteník
9.pohyb palec-malíček

13. Ruka položená na stole dlaňou hore. Do ruky vložíme hubku na riad (špongiu) - 13A. Špongiu čo najviac stlačíme - 13B a uvoľníme. Opakujeme 5 krát.

14. Ruka položená dlaňou hore. Vložíme do nej mäkkú softbalovú loptičku - 14A. Loptičku stláčame a uloľňujeme - 14B. Cvik precvičujeme aj v polohe ruky na malíčkovej hrane (ruka na boku) - 14C, a tiež v polohe ruky dlaňou dolu - 14D.

Cviky s loptičkou vykonávame viackrát v priebehu dňa, začneme s menším počtom opakovaní, ktorých počet postupne so silnejúcim úchopom zvyšujeme.

 

Postupne pridávame cvičenia po zlomenine zápästia - pokročilí.

13.ruka-hubka-na-riad
14.zovrieť-hubku
15.softbalov-lopticka-v-ruke
16.zovriet-lopticku
17.mackat-lopticku
18.stlacat-lopticku

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť