Dieťa a pasívne fajčenie

Koľko cigariet fajčí vaše dieťa denne? Že vaše dieťa nefajčí?

V roku 1974 britský epidemiológ Dr.Colley zistil vysoký výskyt respiračných ochorení (ochorení dýchacích ciest) u malých detí, v prítomnosti ktorých rodičia fajčili. Jeho a ďalšie štúdie sa stali prvým dôkazom škodlivosti pasívneho fajčenia nielen pre deti, ale aj pre každého dospelého, ktorý vdychuje dym vyprodukovaný fajčiarom.

Výsledky ďalších prieskumov dokázali, že pasívne fajčenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtí, po aktívnom fajčení a po pití alkoholu. Príčinou, ktorú je možné najľahšie ovplyvniť prevenciou.

Ak dieťa dýcha vzduch znečistený tabakovým dymom môže to mať také následky, ako keby samo fajčilo.

Pasívne fajčenie

je nedobrovoľné dýchanie  dymu, ktorý je nútený dýchať nefajčiar, vytvárajúci sa v priestore okolo fajčiara pri jeho fajčení.

Pri aktívnom fajčení vzniká v horiacej cigarete asi 4 000 chemikálií, ktoré sa dostávajú do vzduch  z tzv. hlavného  a vedľajšieho prúdu cigaretového dymu.  Len 15% fajčiar vdychuje, ostávajúcich 85 % môžu dýchať ostatní ľudia.

Oba prúdy obsahujú takmer tie isté chemické látky, ale:

Hlavný prúd

vzniká na konci horiacej cigarety. Fajčiar ho vtiahne do pľúc cez cigaretu, ktorá niektoré chemikálie filtruje. Ďalej tento dym filtrujú samotné fajčiarove pľúca a zadržia 80% z chemických látok. Dym, ktorý vyfúkne je teda zriedený a dalo by sa povedať, že je čiastočne "vyčistený".

Vedľajší prúd

cigaretového dymu vzniká medzi jednotlivými ťahmi fajčiara, v horiacom konci cigarety a dostáva sa priamo do okolitého vzduchu. Tým, že je nezriedený a nie je filtrovaný, obsahuje oveľa vyššiu koncentráciu toxických a rakovinotvorných substancií oproti hlavnému prúdu.

Má:

                                                            2 až 20 násobný obsah nikotínu

                                                            5 až 15 násobný obsah oxidu uhoľnatého

                                                            50 až 130 násobný obsah karcinogénov

                                                                                                                                                                      

Vedľajší prúd tabakového dymu predstavuje teda väčšie zdravotné riziko pre človeka než hlavný prúd.

(Samozrejme, že fajčiarovo zdravie je ohrozené oboma prúdmi súčasne).

Najzávažnejší problém je fajčenie v prítomnosti detí

Deti  majú nízku hmotnosť. Ich pľúca sú menšie a deti rýchlejšie dýchajú než dospelí, z čoho vyplýva, že za rovnaký čas vdýchnu omnoho viac škodlivých látok na kilogram telesnej hmotnosti  než dospelý. Ich imunitný systém je menej vyvinutý a ľahko u nich dôjde k rozvinutiu infekcií  dýchacích orgánov.  Dospelý si môže vybrať, či ostane v zafajčenej miestnosti, alebo odíde.

Deti si vybrať často nemôžu, zvlášť ak rodičia či príbuzní fajčia doma, v rodinnom prostredí.

Dôsledky pasívneho fajčenia na deti:

 

  •  zvyšuje výskyt chorôb dýchacích ciest (najmä u detí v prvom roku života)
  •  zvyšuje závažnosť príznakov bronchiálnej astmy
  •  je závažnou príčinou syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS)
  •  spôsobuje menšie zmeny pľúcnych funkcií
  •  je príčinou ochorení stredného ucha
  •  existuje podozrenie, že pasívne fajčenie dieťaťa do desiatich rokov života zvyšuje riziko vzniku leukémie (zhubného ochorenia krvotvorby) a lymfómu (rakoviny lymfatického systému) v dospelom veku.

Nefajčite v prítomnosti detí!

Ochrániť deti pre pasívnym fajčením je prvoradou úlohou prevencie mnohých ochorení, ktoré dieťa ohrozujú. Každý dospelý človek, ktorý fajčí  v priestore v ktorom sú deti, by si mal uvedomiť, ako vážne ohrozuje nielen ich zdravie, ale aj zdravie ďalších dospelých - nefajčiarov.

Každý fajčiar by mal zmeniť svoje vlastné fajčiarske správanie a snažiť sa vytvárať podmienky, aby deti neboli vystavované účinkom tabakového dymu. Nie dieťa a nefajčiar by mal odísť z priestoru kde sa fajčí, ale mal by stačiť jeden nefajčiar a jedno dieťa, aby ostatní fajčiari opustili spoločný priestor. 

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť