Cvičenie po zlomenine zápästia (loco-typico) - pokročilí

Cvičenie nadväzujúce na cvičenie po zlomenine zápästia- začiatočníci.

Základná poloha: Sed na stoličke pri stole. Ruky na stole položené tak, aby predlaktie spolu s lakťovým kĺbom, zápästím a prsty boli položené na stole.

15. Zo základnej polohy - 15A  vykonáme pohyb v zápästí tak, aby prsty smerovali smerom do stropu - 15B. Snažíme sa ohnúť ruku v zápästí v čo najväčšom uhle. Vrátime ruku späť do základnej polohy - 15A, vykonáme pohyb v zápästí za malíčkom - 15C. Späť do základnej polohy - 15A, vykonáme pohyb za palcom - 15D. Opakujeme v sérii, cviky 15A až 15D, 5 - 10 krát.

16. Základná poloha - 16A, otočíme celú ruku aj predlaktie tak, aby dlaň smerovala hore - 16B. Pri otáčaní vykonávame pohyb švihovo, niekoľkokrát po sebe opakujeme, palec pri otočení dlaňou hore doťahujeme k podložke. Zvlášť pri tomto cvičení dbáme na civčenie oboch rúk súčasne, teda aj zdravej.

17. Základná poloha -  ruky na stole položené tak, aby predlaktie s rukou bolo položené na boku - na malíčkovej hrane - 17A.  Vykonáme pohyb v zápästnom kĺbe tak, že ruka zviera s predlaktím pravý uhol (vytvoríme striešku) - 17B. Späť do základnej polohy - 17A, ruku v zápästí ohneme na opačnú stranu - 17C. Opakujeme 5 krát.

Po takomto rozcvičení, ostane cvičiť len chorá ruka. Vykonávame všetky cviky 17, pričom zdravou rukou, ruku chorú v krajných polohách jemne dotláčame do plného rozsahu. Opakujeme na každú stranu 5 krát.

15A základná poloha
15B ohnúť ruku v zápästí smerom hore
15C pohyb za mlíčkom
15D pohyb za palcom
16A ruky dlaňami dolu
16B ruky dlaňami hore
17A ruka na malíčkovej hrane
17B vytvoriť striešku
17C

18. Cvičenie na posilnenie prstov ruky proti jemnému odporu gumičky do vlasov. Na ukazovák a prostredný prst navlečieme pevnejšiu gumičku - 18A. Prsty od seba oddialime, gumičku natiahneme - 18B a uvoľníme. Opakujeme 5 krát. Postupne takto precvičíme všetky prsty, vždy tak, aby cvičili prsty spolu susediace. Pre zvýšenie odporu gumičiek znásobíme ich počet navlečený na prstoch.

19. Cvičenie na zlepšenie jemnej motoriky stuhnutých a neobratných prstov. Uchopíme gombík - 19A a postupne ho pretáčame - 19B, medzi prstami prekladáme - 19C, až ho posunieme k malíšku - 19D, odtiaľ sa vraciame a prekladáme gombík medzi prstami späť. Opakujeme 5 - 10 krát.

18A cvičenie prstov proti jemnému odporu
18B
19 cvičenie na zlepšenie jemnej motoriky rúk
19A
19B
19C
19D

20.  Ruky na stole položené tak, aby predlaktie spolu s lakťovým kĺbom, zápästím a prsty boli položené na stole. Uterák stočíme a pevne uchopíme do oboch rúk. Oboma rukami vykonáme pohyb,akoby sme chceli uterák roztrhnúť - 20A. Pohyb nesmie byť trhavý. Musí byť plynulý a ťah zdravej ruky sa prispôsobuje a postupne zvyšuje s narastajúcou silou svalov postihnutej končatiny.

20B - uterák uchopíme tak, aby sme ho ťahali z postihnuteje končatiny z jej malíčkovej strany, 20C - otočíme ruky tak, aby sme ťahali uterák z palcovej strany. Chorá ruka pevne uterák drží, zdravá ruka ťah postupne prispôsobuje a podľa potreby zvyšuje s narastajúcou silou svalov postihnutej končatiny. Nesnažíme sa za každú cenu chorú ruku zdravou "poraziť".

20D - skrúcame, žmýkame suchý uterák, pevne ho zovierame. 

Cvičenie s odporom pomocou uteráka

20A
20B
20C
20D

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť