Cvičenie po zlomenine zápästia (loco-typico) - pokročilí

Cvičenie nadväzujúce na cvičenie po zlomenine zápästia- začiatočníci.

Základná poloha: Sed na stoličke pri stole. Ruky na stole položené tak, aby predlaktie spolu s lakťovým kĺbom, zápästím a prsty boli položené na stole.

15. Zo základnej polohy - 15A  vykonáme pohyb v zápästí tak, aby prsty smerovali smerom do stropu - 15B. Snažíme sa ohnúť ruku v zápästí v čo najväčšom uhle. Vrátime ruku späť do základnej polohy - 15A, vykonáme pohyb v zápästí za malíčkom - 15C. Späť do základnej polohy - 15A, vykonáme pohyb za palcom - 15D. Opakujeme v sérii, cviky 15A až 15D, 5 - 10 krát.

16. Základná poloha - 16A, otočíme celú ruku aj predlaktie tak, aby dlaň smerovala hore - 16B. Pri otáčaní vykonávame pohyb švihovo, niekoľkokrát po sebe opakujeme, palec pri otočení dlaňou hore doťahujeme k podložke. Zvlášť pri tomto cvičení dbáme na civčenie oboch rúk súčasne, teda aj zdravej.

17. Základná poloha -  ruky na stole položené tak, aby predlaktie s rukou bolo položené na boku - na malíčkovej hrane - 17A.  Vykonáme pohyb v zápästnom kĺbe tak, že ruka zviera s predlaktím pravý uhol (vytvoríme striešku) - 17B. Späť do základnej polohy - 17A, ruku v zápästí ohneme na opačnú stranu - 17C. Opakujeme 5 krát.

Po takomto rozcvičení, ostane cvičiť len chorá ruka. Vykonávame všetky cviky 17, pričom zdravou rukou, ruku chorú v krajných polohách jemne dotláčame do plného rozsahu. Opakujeme na každú stranu 5 krát.

18. Cvičenie na posilnenie prstov ruky proti jemnému odporu gumičky do vlasov. Na ukazovák a prostredný prst navlečieme pevnejšiu gumičku - 18A. Prsty od seba oddialime, gumičku natiahneme - 18B a uvoľníme. Opakujeme 5 krát. Postupne takto precvičíme všetky prsty, vždy tak, aby cvičili prsty spolu susediace. Pre zvýšenie odporu gumičiek znásobíme ich počet navlečený na prstoch.

19. Cvičenie na zlepšenie jemnej motoriky stuhnutých a neobratných prstov. Uchopíme gombík - 19A a postupne ho pretáčame - 19B, medzi prstami prekladáme - 19C, až ho posunieme k malíšku - 19D, odtiaľ sa vraciame a prekladáme gombík medzi prstami späť. Opakujeme 5 - 10 krát.

20.  Ruky na stole položené tak, aby predlaktie spolu s lakťovým kĺbom, zápästím a prsty boli položené na stole. Uterák stočíme a pevne uchopíme do oboch rúk. Oboma rukami vykonáme pohyb,akoby sme chceli uterák roztrhnúť - 20A. Pohyb nesmie byť trhavý. Musí byť plynulý a ťah zdravej ruky sa prispôsobuje a postupne zvyšuje s narastajúcou silou svalov postihnutej končatiny.

20B - uterák uchopíme tak, aby sme ho ťahali z postihnuteje končatiny z jej malíčkovej strany, 20C - otočíme ruky tak, aby sme ťahali uterák z palcovej strany. Chorá ruka pevne uterák drží, zdravá ruka ťah postupne prispôsobuje a podľa potreby zvyšuje s narastajúcou silou svalov postihnutej končatiny. Nesnažíme sa za každú cenu chorú ruku zdravou "poraziť".

20D - skrúcame, žmýkame suchý uterák, pevne ho zovierame. 

Cvičenie s odporom pomocou uteráka

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

<<  >>

 

 

© 2011 - 2022 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť