Žiť v harmonickej partnerskej dvojici

 

Ľudia si väčšinou myslia, že na harmonické spolužitie partnerov stačí láska, ktorá vždy všetko vyrieši. Preto tak často pri konflikte padne výčitka "Ty ma už neľúbiš!" Nikto si neuvedomí, že na šťastný a harmonický život dvojíc láska, aj akokoľvek veľká, nestačí. Za harmóniu vo vzťahu vďačíme hlavne schopnosti rozprávať sa, pretože jedine komunikácia je základom dobrého spolunažívania .

 

Komunikujeme

 

Je dokázané, že v rodine alebo partnerskom spolužití častejšie mlčia muži, najmä vtedy ak treba vyriešiť nejaký problém. Mnohé ženy ich mlčanlivosť a neochota vstúpiť do dialógu privádza do zúfalstva.

 

Tak ako asi všetkému, aj schopnosti otvorene sa porozprávať sa treba naučiť. Od začiatku vzťahu sa nevyhýbať otvorenému dialógu a nečakať, že všetko sa časom vyrieši samo. Nevypovedané často vedie k tomu, že aj manželstvo, ktoré sa začalo veľkou láskou, sa časom rozpadne. V správne vedenom rozhovore by sa mali partneri otvorene porozprávať o problémoch, tak aby obaja vedeli veľmi presne čo si ten druhý myslí, prípadne po čom túži. Vek, vzdelanie, vekový rozdiel neovplyvňujú dĺžku trvania vzťahu, ani jeho kvalitu. V dobrom vzťahu nemajú partneri strach otvorene a úprimne  vyjadrovať vlastné pocity a názory, nemajú obavy z prípadnej negatívnej reakcie partnera.

 

Hádky

 

Vzťah potrebuje konflikty. Už vo fáze zamilovanosti je nutné vyjadriť svoju nespokojnosť, len treba vedieť, ako na to. Konflikt by sme mali riešiť vždy kultúrnym spôsobom, vyvarovať sa výbuchom zlosti a zúrivosti. Najmenej vhodné je naťahovať spor a mať "tichú domácnosť".

 

Skúsme sa držať základných rád psychológov:

 

1. Nezabudnime partnerovi dať najavo, že si ho vážime, aj keď máme iný názor a hádame sa.

 

2. Usilujme sa držať témy sporu a nepriberať do danej hádky ďalšie nevyriešené problémy z minulosti.

 

3. Počúvajme argumenty svojho partnera a poskytnime mu priestor na vyjadrenie svojho názoru.

 

4. Spor ukončime prijatím kompromisov, prípadne ak protiargumenty partnera nás presvedčili, že sme sa mýlil, nájdime odvahu a za vyvolaný spor sa ospravedlňme.

 

Ako mať úspech?

 

V partnerských vzťahoch, oveľa viac ako v medziľudských, platí klasické " Čo dám, dostanem."

 

Ak je na mňa môj partner milý, je pozorný a všímavý dočká sa podobnej reakcie. Čím viac pozitívnych signálov vysiela, tým je vzťah stabilnejší a pevnejší. Mrzutosť a ignorovanie vyvolá túžbu po pomste. Neriešené spory a ich hromadenie zväčšujú riziko stroskotania vzťahu.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť