Spánok a problém chrápania

 

Spánok je stav charakterizovaný obdobím pokoja organizmu sprevádzaný ojedinelými pohybmi tela a pokojovým dýchaním. Pre život je nevyhnutný, má individuálne trvanie a je riadený biologickými hodinami.

Bez spánku vydrží ľudský organizmus približne 11 až 12 dní. Po tomto čase dochádza k ohrozeniu života. Dnešný človek spí približne o 20% menej ako ľudia pred sto rokmi. Deti spia asi dva krát dlhšie ako dospelí, majú dlhšiu snovú fázu spánku a s pribúdajúcim vekom sa dĺžka spánku skracuje, s priemerným trvaním u dospelého 7,5 hodiny. 

Počas spánku sa rozlišujú asi 90 -100 minútové cykly s nonREM a REM spánkom. NonREM spánok má 4 fázy ,pričom v prvej a druhej fáze je spánok ľahký a v tretej a štvrtej fáze je spánok hlboký alebo pomalý. REM spánok je piata fáza, charakteristická rýchlym pohybom očí, v ktorej je spánok snový a hrá dôležitú úlohu v celkovej  regulácii spánku.

Podľa trvania a časových rytmov potreby spánku sa ľudia delia na "škovránkov" - skoro ráno vstávajúcich a cez deň výkonných a na "sovy" - aktivita stúpa večer a v noci, pričom deň, hlavne doobedia väčšinou títo ľudia prespia.

 

Kvalita spánku

 

Hodnotenie kvality spánku je možné na základe subjektívnych informácií človeka, objektívne sa dá hodnotiť hypnogramom v spánkovom laboratóriu.

Nekvalitný spánok má významný dopad na psychický stav jednotlivca. Prejavuje sa podráždenosťou, únavou, poruchami koncentrácie, poruchami pamäte, zmenami osobnosti. Nedostatočný alebo prerušovaný spánok môže mať nepriaznivý vplyv aj na celkový telesný stav človeka. Je dokázaný trojnásobne vyšší výskyt zhoršenia srdcovocievnych ochorení, dvojnásobne vyšší výskyt bolestí hlavy, poruchy imunity a iné. V dôsledku porúch spánku vzniká až polovica úrazov pri práci v zamestnaní a v domácnosti.

 

Neprirodzené prejavy počas spánku

 

- syndróm nepokojných nôh  

 

- rozprávanie zo sna (somnolokvia)

 

- námesačníctvo (somnabulizmus)

 

- škrípanie zubami(bruxizmus)

 

 

Počas spánku najčastejšie dochádza k spánkovým poruchám dýchania, medzi ktoré patria chrápanie a syndróm spánkového nedýchania (apnoe).

 

Chrápanie

 

Chrápanie sa prejavuje ako akustický zvuk, ktorý vzniká zvyčajne pri nádychu z vibrácie mäkkých tkanív a čiastočného uzáveru dýchacích ciest, ktorý môže spôsobiť ochabnuté svalstvo nosohltana alebo zapadnutie jazyka.

 

Muži chrápu častejšie ako ženy, pričom celkovo sa odhaduje, že chrápe asi 19 % populácie, ktorá je vo veku 35 až 55 rokov. Chrápanie predstavuje poruchu spánku, ktorá je nielen medicínskym problémom (náhle úmrtie u detí, mozgovocievna príhoda u starších osôb), ale dokáže narušiť aj partnerské vzťahy a v dôsledku nedostatku kvalitného spánku môže dôjsť až k problémom v zamestnaní. Tiež je dôležité si uvedomiť, že chrápanie môže byť prejavom život ohrozujúceho ochorenia. Medzi faktory, ktoré zvyšujú výskyt chrápania a ktoré môže každý človek  ovplyvniť  patria nadváha a obezita, pitie alkoholu a fajčenie. Z ostatných faktorov má na chrápanie vplyv vyšší vek, zväčšenie nosových alebo krčných mandlí, ale aj užívanie niektorých druhov liekov.

 

Syndróm spánkového apnoe

 

Syndróm spánkového apnoe (nedýchania, periodickej zástavy dychu) postihuje asi 4 % populácie a najčastejšie sa vyskytuje u obéznych ľudí. Prejavuje sa väčšinou hlasitým chrápaním, ktoré je prerušované, prestávkami v dýchaní na 10 sekúnd opakujúcimi sa 1 až 5 krát za hodinu a v nasledujúcom dni sa prejaví nadmernou dennou spavosťou.

 

Liečba chrápania

 

Základom úspešnej terapie je vyšetrenie - polysomnografia. Pri tomto vyšetrení sa počas spánku pacienta zaznamenáva aktivita mozgu, dýchania, chrápania, činnosti srdca, polohy tela a ďalších parametrov ako sú pohyby očí, svalová aktivita, obsah kyslíka v krvi a pod.

Terapia chrápania spočíva predovšetkým v redukcii  telesnej hmotnosti, odporúča sa nepiť alkohol a nefajčiť, je potrebné vylúčiť lieky na spanie. Do terapie patrí aj kloktanie, hlasové cvičenia a nácvik zmeny polohy tela z ľahu na chrbte na ľah na boku. Pri tomto nácviku je účinné prišitie loptičky na zadnú časť nočného odevu a pomocou tohto  jednoduchého triku nacvičiť obmedzenie ľahu na chrbte. Z medikamentóznej terapie sa osvedčili špeciálne ústne spreje, ktoré dokážu až 8 hodín obmedziť chrápanie na 80 %. Tiež pomôžu špeciálne dentálne pomôcky, návleky na zuby, ktoré zabránia zapadnutiu jazyka. Riešenie je aj v somnoplastike - chirurgickom zákroku.

 

Pri syndróme spánkového apnoe sa na nos na noc používa špeciálny pretlakový prístroj. Maska, ktorá zabezpečí nepretržité nočné dýchanie.

 

 

Spánkové poruchy predstavujú so závažnými srdcovocievnymi a inými dôsledkami problém, na odstránenie ktorého už existuje veľa možnosti účinnej terapie. Chybou je, že problémy so spánkom sú stále podceňované. Ich frekvencia sa vekom zvyšuje a spolu so stresom vedú k výraznému poklesu kvality spánku a tým aj kvality celého života..

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť