Cvičenie na ramenný (plecový) kĺb.

Základné cvičenie k znovuzískaniu pohyblivosti, ohybnosti, sily a stability ramenného (plecového) kĺbu. Jednoduché rehabilitačné cvičenia pri problémoch s ramenným kĺbom, ľahko vykonávateľné v domácich podmienkach. Napriek pomalému napredovaniu jednotlivé cviky vykonávame každý deň. Tie, ktoré spôsobujú bolesť vynecháme, pokračujeme v ostatných cvičeniach a neskôr sa k vynechaným vrátime. 

V ľahu na chrbáte

Východisková poloha: Ľah na chrbte, dolné končatiny pokrčené v kolenách, alebo vystreté, podľa toho čo je pre nás pohodlnejšie. Ruky vedľa tela.

1. Východisková poloha Uchopíme si zdravou rukou ruku oslabenú (s obmedzenou pohyblivosťou v plecovom kĺbe) - 1A  a s nádychom zdvihneme obe vystreté ruky za hlavu - 1B. S výdychom vrátime späť. Opakujeme 6 krát.

 

2. Východisková poloha - 2A, 2B - s nádychom upažujeme ruky, pohyb vychádza z ramena, ruky majú stále oporu na podložke - smerom hore sa po podložke šúchajú. S výdychom vrátime späť do východiskovej polohy - 2A. Opakujeme 6 krát.

 

3. Východisková poloha - 3A, 3B - Ruky pokrčíme v lakti a prstami zachytíme rameno. Takýmito "malými" rukami vykonávame krúživé pohyby v ramenom kĺbe na jednu a na druhú stranu 4 krát. Voľne dýchame.

 

4. Východisková poloha - 4A, 4B -  objímanie -  Ruky zdvihneme s ohnutým lakťom a natiahneme predlaktie krížom cez hrudník tak, aby dlaň spočívala na opačnom ramene. V tejto polohe zotrváme a pomaly napočítame do 5, potom ruky uvoľníme a vrátime do východiskovej polohy. Opakujeme 4 krát. Voľne dýchame.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v ľahu na chrbáte

1A chytiť si ruky
1B spojené ruky zdvihnúť vystreté za hlavu
3B krúžiť krátkymi rukami
4B objímať sa
2A východisková poloha
2B upažiť - pohyb horných končatín šúchaním po podložke smerom hore
3A východisková poloha
4A východisková poloha

V ľahu na chrbte s paličkou

Východisková poloha: Ľah na chrbte, dolné končatiny pokrčené v kolenách, ruky vedľa tela, uchopíme paličku v šírke ramien oboma rukami (ako paličku môžeme použiť rúčku od metly, mopu a pod.)

1. Východisková poloha - 1A. Zdvíhame paličku oboma rukami za hlavu - 1B. Snažíme sa vystreté ruky čo najviac natiahnuť a položiť ich za hlavou na zem - nádych. Späť do východiskovej polohy - 1A - výdych. Opakujeme 6 krát. 

 

2. Východisková poloha - 2A. Paličku zdvihneme kolmo pred seba - 2B. Pevne ju držíme a ukláňame smerom do prava (do ľava) - 2C - nádych, paličku späť kolmo pred seba - výdych - 2B. Na každú stranu opakujeme 6 krát.

 

3. Východisková poloha -3A. Paličku zdvihneme kolmo pred seba - 3B - nádych. Vytáčame paličku na jednu stranu tak, aby sme ju čo najviac dostali pohybom rúk a ramien do rovnobežnej polohy s telom - výdych - 3B. Vytáčame na obe strany 6 krát.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v ľahu na chrbte s paličkou

1A východisková poloha
2C paličku ukloniť do boku
1B paličku dvihnúť za hlavu
3B paličku dvihnúť kolmo pred seba
2B paličku dvihnúť kolmo pred.seba
3C paličku vytáčať
2A východisková poloha
3A východisková poloha

V sede

Východisková poloha:  sed na stoličke, horné končatiny voľne spustené vedľa tela.

1. Východisková poloha - 1A. Obe ramená potiahneme smerom hore, akoby sme sa nimi chceli dotknúť uší - nádych - 1B. Výdych - ramená spustíme späť do východiskovej polohy - 1A. Opakujeme 6 krát.

 

2. Východisková poloha - 2A. Zdvihneme pravé plece a s nádychom ho potiahneme smerom hore - 2B, s výdychom vrátime späť do východiskovej polohy - 2C, zdvihneme ľavé rameno - 2D - nádych, späť do východiskovej polohy - 2A -  výdych. Opakujeme 4 krát každým ramenom, striedavo.

 

3. Východisková poloha - 3A. S nádychom stiahneme obe lopatky k sebe. Snažíme sa lopatky čo najviac k sebe priblížiť - 3B. S výdychom späť do východiskovej polohy - 3A. Opakujeme 6 krát.

 

4. Východisková poloha - 4A. S nádychom vykonáme súčasne cvik číslo 1 a čislo 3 - zdvihneme ramená a stiahneme lopatky k sebe - 4B. S výdychom späť do východiskovej polohy. Opakujeme 4 krát.

 

5. Východisková poloha - 5A. 5B - ruky pokrčíme v lakti a prstami zachytíme rameno. Takýmito "malými" rukami vykonávame krúživé pohyby v ramenom kĺbe na jednu a na druhú stranu. Opakujeme 4 krát na každú stranu. Voľne dýchame.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v sede

1A východisková poloha - sed, ruky vedľa tela
2C východisková poloha - sed, ruky vedľa tela
3A východisková poloha - sed, ruky vedľa tela
4A východisková poloha - sed, ruky vedľa tela
5A východisková poloha - sed, ruky vedľa tela
2D dvíhať druhé rameno smerom hore
2B dvíhať jedno rameno smerom hore
5B krúžiť v ramenách malými rukami
1B ramená ťahať k ušiam, dvíhať obe ramená
4B stiahnuť k sebe lopatky a ramená ťahať hore
3B stiahnuť k sebe lopatky
2A východisková poloha - sed, ruky vedľa tela

V stoji

1. V stoji vykonáme predklon a striedavo šviháme rukami vpred a vzad. Keď je pravá ruka v polohe vpredu, ľavá je vtedy súčasne v polohe vzadu. Pohyb vychádza z ramenného kĺbu, v ktorom sa snažíme zväčšiť rozsah pohybu. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Hlava je v rovine tela, nezakláňame ju v krčnej chrbtici. Opakujeme 6 krát.

 

2. V stoji vykonáme predklon. Ruky pred sbou prekrížime a šviháme nimi súčasne do strán. Každá ruka robí pohyb na svoju stranu.  Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Hlava je v rovine tela, nezakláňame ju v krčnej chrbtici. Opakujeme 6 krát.

 

3. Postavíme sa k stolu. Oboma rukami šúchame po stole smerom dopredu. Snažíme sa prstami dočiahnuť čo najďalej po doske stola. Pritom sa podľa potreby predkláňame, hlavu nezakláňame, držíme ju v rovine tela. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Opakujeme podľa vlastného uváženia aj niekoľkokrát za deň. 

 

4. Stoj pri stene. Prstami, dlaňani šúchame po stene smerom hore. Ruku jemne naťahujeme. Cvičíme súčasne oboma rukami, a tiež samostatne každou rukou zvlášť. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Opakujeme podľa vlastného uváženia aj niekoľkokrát za deň. 

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v stoji

3 šúchať rukami dopredu po doske stola
4 šúchať prstami, dlaňou po stene smerom hore
4
2
3
2 švihať rukami do strán (do upaženia)
1 švihať rukami vpred a vzad
1

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť