Cvičenie na ramenný (plecový) kĺb.

Základné cvičenie k znovuzískaniu pohyblivosti, ohybnosti, sily a stability ramenného (plecového) kĺbu. Jednoduché rehabilitačné cvičenia pri problémoch s ramenným kĺbom, ľahko vykonávateľné v domácich podmienkach. Napriek pomalému napredovaniu jednotlivé cviky vykonávame každý deň. Tie, ktoré spôsobujú bolesť vynecháme, pokračujeme v ostatných cvičeniach a neskôr sa k vynechaným vrátime. 

V ľahu na chrbáte

Východisková poloha: Ľah na chrbte, dolné končatiny pokrčené v kolenách, alebo vystreté, podľa toho čo je pre nás pohodlnejšie. Ruky vedľa tela.

1. Východisková poloha Uchopíme si zdravou rukou ruku oslabenú (s obmedzenou pohyblivosťou v plecovom kĺbe) - 1A  a s nádychom zdvihneme obe vystreté ruky za hlavu - 1B. S výdychom vrátime späť. Opakujeme 6 krát.

 

2. Východisková poloha - 2A, 2B - s nádychom upažujeme ruky, pohyb vychádza z ramena, ruky majú stále oporu na podložke - smerom hore sa po podložke šúchajú. S výdychom vrátime späť do východiskovej polohy - 2A. Opakujeme 6 krát.

 

3. Východisková poloha - 3A, 3B - Ruky pokrčíme v lakti a prstami zachytíme rameno. Takýmito "malými" rukami vykonávame krúživé pohyby v ramenom kĺbe na jednu a na druhú stranu 4 krát. Voľne dýchame.

 

4. Východisková poloha - 4A, 4B -  objímanie -  Ruky zdvihneme s ohnutým lakťom a natiahneme predlaktie krížom cez hrudník tak, aby dlaň spočívala na opačnom ramene. V tejto polohe zotrváme a pomaly napočítame do 5, potom ruky uvoľníme a vrátime do východiskovej polohy. Opakujeme 4 krát. Voľne dýchame.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v ľahu na chrbáte

V ľahu na chrbte s paličkou

Východisková poloha: Ľah na chrbte, dolné končatiny pokrčené v kolenách, ruky vedľa tela, uchopíme paličku v šírke ramien oboma rukami (ako paličku môžeme použiť rúčku od metly, mopu a pod.)

1. Východisková poloha - 1A. Zdvíhame paličku oboma rukami za hlavu - 1B. Snažíme sa vystreté ruky čo najviac natiahnuť a položiť ich za hlavou na zem - nádych. Späť do východiskovej polohy - 1A - výdych. Opakujeme 6 krát. 

 

2. Východisková poloha - 2A. Paličku zdvihneme kolmo pred seba - 2B. Pevne ju držíme a ukláňame smerom do prava (do ľava) - 2C - nádych, paličku späť kolmo pred seba - výdych - 2B. Na každú stranu opakujeme 6 krát.

 

3. Východisková poloha -3A. Paličku zdvihneme kolmo pred seba - 3B - nádych. Vytáčame paličku na jednu stranu tak, aby sme ju čo najviac dostali pohybom rúk a ramien do rovnobežnej polohy s telom - výdych - 3B. Vytáčame na obe strany 6 krát.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v ľahu na chrbte s paličkou

V sede

Východisková poloha:  sed na stoličke, horné končatiny voľne spustené vedľa tela.

1. Východisková poloha - 1A. Obe ramená potiahneme smerom hore, akoby sme sa nimi chceli dotknúť uší - nádych - 1B. Výdych - ramená spustíme späť do východiskovej polohy - 1A. Opakujeme 6 krát.

 

2. Východisková poloha - 2A. Zdvihneme pravé plece a s nádychom ho potiahneme smerom hore - 2B, s výdychom vrátime späť do východiskovej polohy - 2C, zdvihneme ľavé rameno - 2D - nádych, späť do východiskovej polohy - 2A -  výdych. Opakujeme 4 krát každým ramenom, striedavo.

 

3. Východisková poloha - 3A. S nádychom stiahneme obe lopatky k sebe. Snažíme sa lopatky čo najviac k sebe priblížiť - 3B. S výdychom späť do východiskovej polohy - 3A. Opakujeme 6 krát.

 

4. Východisková poloha - 4A. S nádychom vykonáme súčasne cvik číslo 1 a čislo 3 - zdvihneme ramená a stiahneme lopatky k sebe - 4B. S výdychom späť do východiskovej polohy. Opakujeme 4 krát.

 

5. Východisková poloha - 5A. 5B - ruky pokrčíme v lakti a prstami zachytíme rameno. Takýmito "malými" rukami vykonávame krúživé pohyby v ramenom kĺbe na jednu a na druhú stranu. Opakujeme 4 krát na každú stranu. Voľne dýchame.

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v sede

V stoji

1. V stoji vykonáme predklon a striedavo šviháme rukami vpred a vzad. Keď je pravá ruka v polohe vpredu, ľavá je vtedy súčasne v polohe vzadu. Pohyb vychádza z ramenného kĺbu, v ktorom sa snažíme zväčšiť rozsah pohybu. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Hlava je v rovine tela, nezakláňame ju v krčnej chrbtici. Opakujeme 6 krát.

 

2. V stoji vykonáme predklon. Ruky pred sbou prekrížime a šviháme nimi súčasne do strán. Každá ruka robí pohyb na svoju stranu.  Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Hlava je v rovine tela, nezakláňame ju v krčnej chrbtici. Opakujeme 6 krát.

 

3. Postavíme sa k stolu. Oboma rukami šúchame po stole smerom dopredu. Snažíme sa prstami dočiahnuť čo najďalej po doske stola. Pritom sa podľa potreby predkláňame, hlavu nezakláňame, držíme ju v rovine tela. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Opakujeme podľa vlastného uváženia aj niekoľkokrát za deň. 

 

4. Stoj pri stene. Prstami, dlaňani šúchame po stene smerom hore. Ruku jemne naťahujeme. Cvičíme súčasne oboma rukami, a tiež samostatne každou rukou zvlášť. Pohyb musí byť ľahký a nesmie spôsobovať bolesť. Opakujeme podľa vlastného uváženia aj niekoľkokrát za deň. 

 

www.svetvomne.sk

Cvičenie na plecový (ramenný) kĺb v stoji

Uvedené cvičenia nie sú náhradou za odbornú lekársku alebo fyzioterapeutickú starostlivosť. Sú vytvorené ako doplnok vašej liečby na prevádzanie cvičení v domácom prostredí a odporúčajú sa cvičiť po porade s lekárom alebo fyzioterapeutom.

<<  >>

 

 

© 2011 - 2022 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť