Ako zlepšiť prosperitu firmy

 

Túžite dosiahnuť úspech v podnikaní a napriek tomu, že vo svojej práci pracujete s plným nasadením, venujete jej množstvo síl a veľa času, výsledky sú neadekvátne vynaloženému úsiliu.

 

Skúste si pomôcť radami učiteľov Feng-Shui, magickými vlastnosťami čísiel či predmetov a v neposlednom rade vlastnou nezištnosťou.

 

Základom je poloha firmy

Pri úspechu alebo neúspechu v podnikaní hrá dôležitú úlohu poloha firmy. Ak je firma umiestnená na dobrom mieste, sama si tým robí časť reklamy. Stačí, že ľudia okolo nej prechádzajú, vidia ju a ak aj do budovy firmy nevstúpia, zapamätajú si jej názov.  Viditeľnosť je podmienkou na určenie najvhodnejšej lokality. Výbornou polohou je miesto na rohu, kde sa zbiehajú ulice. Vhodnou polohou  je blízkosť nástupísk mestskej hromadnej dopravy.  Nie vždy sa však práve takúto polohu podarí pre sídlo firmy nájsť, preto je skôr dôležité neumiestniť  svoje podnikanie do nevhodných lokalít. Nevhodná je poloha v slepej ulici, poloha na križovatke tvaru T oproti ústiu ulice, umiestnenie firmy vo dvore budovy a chodník vedúci k nej ústiaci priamo do sídla. Práve takéto umiestnenia vedú k častej výmene zamestnancov a k výraznej finančnej nestabilite.

 

Logo firmy a reklamná tabuľa

Úspech firmy závisí  vo veľkej miere od firemného loga a reklamnej tabule.

 

Preto je dôležité starostlivo zvoliť tvar loga. Kruhové, zaoblené tvary s kvalitným grafickým vyobrazením sú bezpečnejšie a spoľahlivejšie ako tvary s ostrými hranami a uhlami. Pokiaľ ste nútený z nejakého dôvodu použiť tieto ostré tvary, je potrebné, aby smerovali von z loga, nikdy nie na názov firmy.

 

Zvieracie motívy v logách a na reklamných tabuliach naznačujú silu a odvahu. Kvetinový motív sa tiež osvedčil, ale ten ako symbol nikdy nedosiahne silu zvieracieho motívu. Vyhnúť sa je nutné abstraktným tvarom a dizajnom, prekrývajúcim sa štvorcom, viacuholníkom, ktoré môžu v sebe ukrývať mimoriadne negatívny význam.

 

Lepšie je použiť príjemné jarné farby, vyhnúť sa farbám jesene.

 

Použité čísla v logu, na reklamnej tabuli či na samotnej budove firmy by mali byť nápadné, vpredu umiestnené len vtedy ak sú to priaznivé čísla, alebo je to šťastné firemné číslo. Priaznivé čísla sú 1,6,7,8 a 9 a číselné kombinácie týmito číslami zakončené. Všetky tieto čísla prinášajú šťastie, najmä číslo 9, ktoré sa nikdy nemení, bez ohľadu na to, koľkokrát sa násobí. Pozor na číslo 4, ktoré je mimoriadne nepriaznivé. Ak sa menej priaznivým číslam nedá vyhnúť, je dobré ich umiestniť na nenápadnom, nevýraznom mieste. Podľa potreby je tiež možné umiestniť ich na reklamnú tabuľu tak, že podklad tvoria bledými farbami vyobrazené priaznivé čísla, ktoré aspoň čiastočne narušia ich nepriaznivý vplyv.

 

Zarobte pomocou magických predmetov peniaze a udržte si získaný majetok

Prederavenými  a červenou šnúrkou zviazanými mincami môžete aktivovať nevyčerpateľný zdroj svojich príjmov. Vložte takto upravené mince do peňaženky, alebo do firemnej pokladne. Tri zviazané mince predstavujú jednotu Neba, Zeme a Človeka. Mince treba nosiť na všetky rokovania. Sú skutočne veľmi účinné.

 

Na zachovanie majetku je dobrým pomocníkom tzv. váza osobného majetku. Do sklenenej či keramickej vázy nasypte pravý morský piesok, najlepšie taký, ktorý ste si sami doniesli od mora. Vložte do neho zopár mušličiek a kamienkov nazbieraných na brehu mora. Pridajte niekoľko drahých kameňov a nejaký osobný šperk. Vázu ukryte do skrine tak, aby ju nebolo vidieť a nikomu o nej nepovedzte. Svoje čarovné kúzlo úplne stratí ak ju niekomu ukážete.

 

 

Ako o majetok neprísť

Majetok a bohatstvo budete mať v rukách po celý život iba vtedy ak sa dokážete so svojimi peniazmi  podeliť. Ten, kto nikdy nezištne nevenoval peniaze chudobnému, nemôže očakávať, že mu osud prinesie veľký majetok a šťastie. Taký je zákon peňazí. 

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháňané systémom Master_CMS 8  •  Prihlásiť