Cvičení po zlomenině zápěstí (loco-typical) - pokročilí

Cvičení navazující na cvičení po zlomenině zápěstí-začátečníci.

 

Základní poloha: Sed na židli u stolu. Ruce na stole položeny tak, aby předloktí spolu s loketním kloubem, zápěstím a prsty byly položeny na stole.

15. Ze základní polohy - 15A provedeme pohyb v zápěstí tak, aby prsty směřovaly směrem do stropu - 15B. Snažíme se ohnout ruku v zápěstí v co největším úhlu. Vrátíme ruku zpět do základní polohy - 15A, provedeme pohyb v zápěstí za malíčkem - 15C . Zpět do základní polohy - 15A , provedeme pohyb za palcem - 15D . Opakujeme v sérii, cviky 15A15D, 5 - 10 krát.

 

16. Základní poloha - 16A , otočíme celou ruku i předloktí tak, aby dlaň směřovala nahoru - 16B . Při otáčení provádíme pohyb švihové, několikrát po sobě opakujeme, palec při otočení dlaní nahoru dotahujeme k podložce. Zvláště při tomto cvičení dbáme na civčenie obou rukou současně, tedy i zdravé.

 

17. Základní poloha - ruce na stole položeny tak, aby předloktí s rukou bylo položené na boku - na malíkové hraně - 17A. Provedeme pohyb v zápěstním kloubu tak, že ruka svírá s předloktím pravý úhel (vytvoříme stříšku) - 17B. Zpět do základní polohy - 17A , ruku v zápěstí ohneme na opačnou stranu - 17C . Opakujeme 5 krát. Po takovém rozcvičení, zůstane cvičit jen nemocná ruka. Provádíme všechny cviky 17 , přičemž zdravou rukou, ruku nemocnou v krajních polohách jemně dotlačit do plného rozsahu. Opakujeme na každou stranu 5 krát.

19
20
21
22
23
24
25
25a
26

18. Cvičení na posílení prstů ruky proti jemnému odporu gumičky do vlasů. Na ukazováček a prostřední prst navlékneme pevnější gumičku - 18A . Prsty od sebe oddálíme, gumičku natáhneme - 18B a uvolníme. Opakujeme 5 krát. Postupně takto procvičíme všechny prsty, vždy tak, aby cvičili prsty spolu sousedící. Pro zvýšení odporu gumiček znásobíme jejich počet navlečen na prstech.

19. Cvičení na zlepšení jemné motoriky ztuhlých a neobratných prstů. Uchopíme knoflík - 19A a postupně ho přetáčíme - 19B , mezi prsty překládáme - 19C , až ho posuneme k malíšku - 19D , odtud se vracíme a překládáme knoflík mezi prsty zpět. Opakujeme 5 - 10 krát.

27
28
29
30
31
32
33

20. Ruce na stole položeny tak, aby předloktí spolu s loketním kloubem, zápěstím a prsty byly položeny na stole. Ručník stočíme a pevně uchopíme do obou rukou. Oběma rukama provedeme pohyb, jakoby jsme chtěli ručník roztrhnout - 20A. Pohyb nesmí být trhavý. Musí být plynulý a tah zdravé ruce se přizpůsobuje a postupně zvyšuje s narůstající silou svalů postižené končetiny.

20B - ručník uchopíme tak, abychom ho tahali z postihnuteje končetiny z její malíkové strany, 20C - otočíme ruce tak, abychom tahali ručník z palcové strany. Nemocná ruka pevně ručník drží, zdravá ruka tah postupně přizpůsobuje a podle potřeby zvyšuje s narůstající silou svalů postižené končetiny. Nesnažíme se za každou cenu nemocnou ruku zdravou "porazit".

20D - stáčí, ždímat suchý ručník, pevně ho svírá.

34
35
36
37

Uvedené cvičení nejsou náhradou za odbornou lékařskou nebo fyzioterapeutickou péči. Jsou vytvořeny jako doplněk léčby na provádění cvičení v domácím prostředí a doporučují se cvičit po poradě s lékařem nebo fyzioterapeutem.

© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o.  •  Poháněné systémem Master_CMS 8  •  Přihlásit