Příroda z nás dělá člověka

 

Člověk je od nepaměti bytostně srostlý s přírodou.

 

Avšak v průběhu staletí se pod vlivem různých faktorů přírodě odcizil a vytvořil si kolem sebe životní prostředí plné stresujících faktorů, které se ve velké míře podílejí na zhoršování našeho fyzického a psychického zdraví.

 

Život ve spěchu, kterému se přizpůsobujeme, nás vhání stále více a více do uzavřených prostor bez přirozeného světla, čerstvého vzduchu, bez zeleně a ticha.

 

Radost a harmonie

Radost a harmonie

 

A přitom přírodě stačí jen několik hodin, aby měla možnost na nás působit a dokáže z nás udělat nového člověka. Příroda nás dokáže probudit k novému životu. Její harmonie vlije do těla člověka novou energii.

 

Vnímejme její krásu a vůni všemi smysly. Je jedno, jestli se vydáme na písčitý břeh jezera, či se na kole vezeme lesní cestou, nebo si vychutnáme fantastický pocit z náročného výstupu na strmý vrchol.

 

Naše tělo regeneruje. Právě ono a naše duše potřebuje cítit teplo rozpáleného písku, slyšet tichý šum moře či hukot mořských vln. Potřebuje pronikavé světlo slunce, svěží a chladný horský vzduch, vůni kvetoucí louky, pohled do korun mohutných stromů, kouzelný zpěv ptáků.

 

Regenerační vliv přírody

Člověk je až překvapen, jak se po dni stráveném v přírodě, postupně mění jeho smýšlení, jak slábnou deprese, mizí těžké myšlenky, jak dokáže klidně reagovat na nepříjemnosti a potíže.

 

Pobyt v přírodě dokáže člověka celého uspořádat. Najednou vidí všechno jasněji, svůj život i pravé hodnoty v něm.

 

Právě letní měsíce jsou pro pobyt v přírodě nejideálnější. Právě v tomto období, bychom měli strávit určitý delší čas během dovolené v lůně panenské přírody. Týden, případně dva, strávené v přírodě nám právě během dovolené pomohou navázat ztracený kontakt s přírodou a měly by nás zlákat na kratší výlety i během roku.

 

Regenerační vliv přírody lze zintenzivnit pohybem.

 

Nejlepší je pohyb, při kterém se kvalitně prodýchají plíce. Krátké a středně dlouhé turistické túry dobře poslouží na povzbuzení zanedbané fyzické kondice.

 

Turistika je sport, který si může dovolit téměř každý z nás. Během túry se snažme vědomě psychicky relaxovat.

 

Poslouchejme šum lesa, zpěv ptáků, šplouchání vody. Dotýkejme se rukama trávy, země, kůry stromu. Přemýšlejme a uvažujeme o tom, co je v našem životě to nejdůležitější. Ani si neuvědomíme, jak nám příroda pomůže uzdravit mnohá zranění naší duše.

 

Nebojme se vykročit

Nebojme se vykročit

Zážitky z přírody se hluboko vrývají do podvědomí člověka. Zvláště tehdy, pokud je prožijeme s lidmi, které máme rádi a s nimiž se cítíme příjemně.

 

Tak najděme odvahu a utečme z kolotoče denní rutiny, utečme od celoročních starostí a povinností na delší dobu. Zabalme si věci do batohu a vykročme za neznámými dobrodružstvími, která pro nás příroda připravila.

 

Uvědomme si, že příroda je schopna přežít i bez člověka, ale člověk bez přírody ne.

 

<<  >>

 

 

© 2011 - 2020 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 8 • Přihlásit