Kaltenbornova metodika

Kaltenbornovu metodiku vytvořila skupina norských osteopatů pod vedením profesora Freddyho Kaltenborna.

Jsou to cviky, které jsou využívány hlavně na uvolnění ztuhlosti určitého úseku páteře tam, kde se nejčastěji opakují blokády. Pravidelným cvičením cviků se dá účinně předcházet vzniku blokád.

 

Sestavu tvoří tři cviky, které se provádějí ve čtyřech polohách. Tyto zajišťují cílený pohyb v daném úseku páteře. Cviky je třeba realizovat pomalu, důsledně v nastavené poloze.

Rychlé pohyby jsou nevhodné, nelze je zamířit do určitého úseku páteře a mohou vyvolat nežádoucí reflexní stažení svalů. Správným provedením těchto cviků se dají rozhýbat všechny úseky páteře, i ty zablokované. Blokáda páteře je bolestivá a je chráněna ztuhnutím svalů – spasmem, který je výsledkem blokády.

 

Páteř

  1. Krční obratle – segmenty C1 - 7
  2. Hrudní obratle – segmenty Th1 - 12
  3. Bederní obratle – segmenty L1 - 5
  4. Křížová kost
  5. Kostrč

DOLNÍ BEDERNÍ PÁTEŘ (segment L3 - L5)

 

Výchozí poloha:

vzpor klečmo, horní končetiny se dlaněmi opírají o 30 - 40 cm vysokou podložku.

 

1 A Nádech – vyhrbte záda.

   B Výdech – prohněte záda (pohyb pánve dopředu, stáhněte hýžďové svaly).

 

2 A Nádech – otočte hlavu, trup, prsty rukou, holeň na souhlasnou stranu, podívejte se přes rameno na paty.

   B Výdech – výchozí poloha.

   C Střídavě vlevo, vpravo.

 

3 A Nádech - zvednout ruku, současně za ní otočit hlavu, trup

   B Výdech - výchozí poloha

   C Střídavě vlevo, vpravo.

 

STŘEDNÍ A HORNÍ BEDERNÍ PÁTEŘ (Segment L1 - L3, přechod Th - L)

 

Výchozí poloha:

podpor klečmo, horní končetiny v šířce ramen směřují kolmo na podložku, stehna s trupem a s bércem tvoří pravý úhel.

1 A Nádech – vyhrbit záda

   B Výdech – prohnout záda

 

2 A Nádech – otočte hlavu, trup, prsty rukou, holeně na stejnou stranu, podívejte se přes rameno     na paty

   B Výdech – výchozí poloha

 

3 A Nádech – zvedněte ruku, současně za ní otočte hlavu, trup

   B Výdech – výchozí poloha

DOLNÍ HRUDNÍ PÁTEŘ (segmenty Th8 - 12)

 

Výchozí poloha:

podpor klečmo na předloktí

 

1 A Nádech – vyhrbte záda

   B Výdech – prohněte záda

 

2 A Nádech – otočit hlavu, trup, předloktí, holeně na souhlasnou stranu, podívat přes rameno na paty

   B Výdech – výchozí poloha

 

3 A Nádech – ruka v lokti pokrčená, zvedněte ruku, současně za ní otočte hlavu, trup, pohled očí do dlaně ruky

   B Výdech – výchozí poloha

STŘEDNÍ A HORNÍ HRUDNÍ PÁTEŘ (segmenty Th1 - 8)

Výchozí poloha:

podpor ve sníženém kleku, hlava opřená na překřížením předloktí, v místě zápěstí

 

1 A Nádech – vyhrbte záda

   B Výdech – prohněte záda

 

2 A Nádech – otočte holeně na stejnou stranu, podívejte se na paty pod rukou

   B Výdech – výchozí poloha

 

3 A Nádech – ruka v lokti pokrčená, zvedněte ruku, současně za ní otočte hlavu, hlavu nezvedejte z polohy na překříženém předloktí, pohled očí do dlaně   

   B Výdech – výchozí poloha

Uvedená cvičení nejsou náhradou za odbornou lékařskou nebo fyzioterapeutickou péči. Jsou vytvořena jako doplněk léčby na provádění cvičení v domácím prostředí a doporučují se cvičit po poradě s lékařem nebo fyzioterapeutem.

<<  >>

Oblíbené hledání

 

© 2011 - 2022 NetCorp, s.r.o.  •  Poháněné systémem Master_CMS 8  •  Přihlásit