Spánek a problém chrápání

Spánek je stav charakterizovaný obdobím klidu organismu doprovázený ojedinělými pohyby těla a klidovým dýcháním. Pro život je nezbytný, má individuální trvání a je řízen biologickými hodinami.

Bez spánku vydrží lidský organismus přibližně 11 až 12 dní. Po této době dochází k ohrožení života. Dnešní člověk spí přibližně o 20 % méně než lidé před sto lety. Děti spí asi dvakrát déle než dospělí, mají delší snovou fázi spánku a s přibývajícím věkem se délka spánku zkracuje, s průměrným trváním u dospělého 7,5 hodiny.

Během spánku se rozlišují asi 90 -100 minutové cykly s NONREM a REM spánkem. NONREM spánek má 4 fáze, přičemž v první a druhé fázi je spánek lehký a v třetí a čtvrté fázi je spánek hluboký nebo pomalý. REM spánek je pátá fáze, charakteristická rychlým pohybem očí, ve které je spánek snový a hraje důležitou roli v celkové regulaci spánku.

 

 

Podle trvání a časových rytmů potřeby spánku se lidé dělí na "skřivánky" – brzy ráno vstávají a přes den jsou výkonní a na "sovy" – tito lidé jsou aktivní večer a v noci, přičemž den, hlavně dopoledne, většinou prospí.

 

Kvalita spánku

 

Hodnocení kvality spánku je možné na základě subjektivních informací člověka, objektivně se dá hodnotit hypnogramem ve spánkové laboratoři.

Nekvalitní spánek má významný dopad na psychický stav jednotlivce. Projevuje se podrážděností, únavou, poruchami koncentrace, poruchami paměti, změnami osobnosti. Nedostatečný nebo přerušovaný spánek může mít nepříznivý vliv i na celkový tělesný stav člověka. Je dokázaný trojnásobně vyšší výskyt zhoršení kardiovaskulárních nemocí, dvojnásobně vyšší výskyt bolestí hlavy, poruchy imunity a jiné. V důsledku poruch spánku vzniká až polovina úrazů při práci v zaměstnání a v domácnosti.

 

Nepřirozené projevy během spánku

 

- Syndrom neklidných nohou.

- Povídání ze snu (somnolokvie).

- Náměsíčnost (somnabulizmus).

- Skřípání zuby (bruxismus).

 

Během spánku nejčastěji dochází k spánkovým poruchám dýchání, mezi které patří chrápání a syndrom spánkového nedýchání (apnoe).

 

Chrápání

 

Chrápání se projevuje jako akustický zvuk, který vzniká obvykle při nádechu z vibrace měkkých tkání a částečného uzávěru dýchacích cest, který může způsobit ochablé svalstvo nosohltanu nebo zapadnutí jazyka.

 

Muži chrápou častěji než ženy, přičemž celkově se odhaduje, že chrápe asi 19 % populace, která je ve věku 35 až 55 let. Chrápání představuje poruchu spánku, která je nejen medicínským problémem (náhlé úmrtí u dětí, cerebrovaskulární příhoda u starších osob), ale dokáže narušit i partnerské vztahy a v důsledku nedostatku kvalitního spánku může dojít až k problémům v zaměstnání. Také je důležité si uvědomit, že chrápání může být projevem život ohrožujícího onemocnění. Mezi faktory, které zvyšují výskyt chrápání a které může každý člověk ovlivnit patří nadváha a obezita, pití alkoholu a kouření. Z ostatních faktorů má na chrápání vliv vyšší věk, zvětšení nosních nebo krčních mandlí, ale i užívání některých druhů léků.

 

Syndrom spánkové apnoe

 

Syndrom spánkové apnoe (nedýchání, periodické zástavy dechu) postihuje asi 4 % populace a nejčastěji se vyskytuje u obézních lidí. Projevuje se většinou hlasitým chrápáním, které je přerušované, přestávkami v dýchání na 10 sekund opakujícími se 1 až 5 krát za hodinu a v následujícím dni se projeví nadměrnou denní spavostí.

 

Léčba chrápání

 

Základem úspěšné terapie je vyšetření – polysomnografie. Při tomto vyšetření se během spánku pacienta zaznamenává aktivita mozku, dýchání, chrápání, činnosti srdce, polohy těla a dalších parametrů jako jsou pohyby očí, svalová aktivita, obsah kyslíku v krvi a pod. Terapie chrápání spočívá především v redukci tělesné hmotnosti, doporučuje se nepít alkohol a nekouřit, je třeba vyloučit léky na spaní. Do terapie patří i kloktání, hlasová cvičení a nácvik změny polohy těla z lehu na zádech na leh na boku. Při tomto nácviku je účinné přišití míčku na zadní část nočního oděvu a pomocí tohoto jednoduchého triku nacvičit omezení vleže na zádech. Z medikamentózní terapie se osvědčily speciální ústní spreje, které dokáží až 8 hodin omezit chrápání na 80 %. Také pomohou speciální dentální pomůcky, návleky na zuby, které zabrání zapadnutí jazyka. Řešení je i v somnoplastice – chirurgickém zákroku.

 

Při syndromu spánkové apnoe se na nos na noc používá speciální přetlakový přístroj. Maska, která zajistí nepřetržité noční dýchání.

 

 

Spánkové poruchy představují se závažnými kardiovaskulárními a jinými důsledky problém, na jehož odstranění již existuje mnoho možnosti účinné terapie. Chybou je, že problémy se spánkem jsou stále podceňovány. Jejich četnost se věkem zvyšuje a spolu se stresem vedou k výraznému poklesu kvality spánku a tím i kvality celého života...

 

<<  >>

 

 

© 2011 - 2021 NetCorp, s.r.o. • Poháněné systémem Master_CMS 8 • Přihlásit