Cukry

Tělo by nemohlo fungovat bez sacharidů. Sacharidy jsou nejjednodušším dostupným zdrojem energie, používaným k udržení stálé tělesné teploty. Až 55 - 60 % energie, kterou denně vydáme, pochází z cukrů.

 

Sacharidy dělíme na jednoduché a složené.

 

Jednoduché cukry

 

Mezi jednoduché cukry patří monosacharidy a disacharidy. Monosacharidy nám poskytují spoustu energie, ale žádné vitaminy a minerály. Jsou nevhodné z hlediska výživy, jejich rychlé vstřebávání do krve způsobuje nedostatečné využívání tuků. Jednoduché cukry představují rychlý zdroj energie, která tak jak rychle přijde, tak i rychle odejde. Pa k následuje únava a hlad. Pocit sytosti je krátký a slabý. Monosacharidy jsou skryté hlavně v sladkostech, koláčích, bonbonech a čokoládě.

 

Které monosacharidy máme na mysli? Hlavně glukózu (hroznový cukr), fruktózu (ovocný cukr), galaktózu (mléčný cukr), maltózu (sladový cukr), laktózu (mléčný cukr).

 

Glukóza je nejvýznamnější sacharid, který je stavební jednotkou složitých sacharidů. Při absenci glukózy dochází k odumírání nervových buněk. Glukóza je téměř jediným zdrojem energie pro mozek a svaly. Téměř všechny sacharidy se podílejí na budování buněčné membrány.

 

Jak to vlastně funguje? Jednotlivé molekuly glukózy se vážou a vytvářejí dlouhé řetězce. V tenkém střevě dochází k rozkladu větší části jednoduchých cukrů. Dlouhé řetězce se v tenkém střevě rozkládají na glukózu, která se dále štěpí, vzniká energie, nebo se z ní vytváří škrob (glykogen) a ten se uskladní v játrech a ve svalových buňkách. 

 

Z disacharidů uveďme sacharózu (běžný cukr) složenou z glukózy a fruktózy. Velké množství tohoto sacharidu se tvoří v cukrové řepě a cukrové třtině.

 

Složené cukry

 

Na rozdíl od monosacharidů, polysacharidy (složené cukry) jsou hlavním zdrojem energie a vlákniny. Jako sloučeniny jednoduchých cukrů jsou obsaženy v rýži, chlebu, zelenině, ovoci, těstovinách, cereáliích a v jiných potravinách obsahujících škrob. Polysacharidy se déle vstřebávají, glukóza se uvolňuje postupně. Díky postupnému uvolňování glukózy, polysacharidy nezvyšují hladinu inzulínu v krvi, což má význam při předcházení a léčbě cukrovky. Složené cukry obsahují minerály a vitamíny.

 

 

Co říká na cukry naše tělo?

Co říká na cukry naše tělo?

 

Zásoby glykogenu v játrech a svalech jsou omezeny, což je hlavní příčinou únavy během anaerobní a déle trvající tělesné aktivitě, dojde k vyčerpání zásob glykogenu ve svalech. Osoby, které konzumují více kalorií ve formě cukru, trpí nadváhou méně než ti, co přijímají menší procento kalorií ve formě cukru ale větší procento tuků.

 

Do našich aut nelejeme nesprávný benzín, tak proč do našeho těla tankovat nevhodné palivo?

 

Příjem nadměrného množství kalorií, které nejsou spotřebovány při aktivitě, vede k nadváze a to bez ohledu na zdroj energie. Člověk by neměl přijmout více energie než spálí v rámci svého metabolismu a tělesné aktivity.

 

 

V případě, že přeženeme příjem cukrů (nad 100 g denně) slinivka břišní vyrobí zvýšené množství inzulínu, který promění nadbytek cukrů na tuk. Přebytečný inzulín snižuje hladinu krevního cukru, vzniká stav známý jako hypoglykémie (hladina cukru je nižší než běžná hodnota).

 

Ano, jednoduché cukry nám chutnají, ale pozor! Mají vysoký glykemický index. Dáváte při dietách pozor jen na přijímané tuky? Děláte chybu! Častokrát právě cukry jsou důvodem, proč se nám nedaří zhubnout. Přestože 1 gram cukru obsahuje pouze 4 kcal a 1 gram tuku o polovinu více (9 kcal), obaly některých výrobků udávají dvojnásobně větší podíl cukrů než tuků, tj. jako bychom přijímali tuky.

 

 

© 2011 - 2022 NetCorp, s.r.o.  •  Poháněné systémem Master_CMS 8  •  Přihlásit